• Adres: Sakarya Mah. 1895 Sok. Liya Marin Sitesi 1
    A-B Apart. Dış Kapı No:9/CA - İskenderun/HATAY

  • Telefon: +90 (326) 613 24 69
    info@byzgrup.com.tr

Danışmanlık

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖLÇÜMLERİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG) ÖLÇÜMLERİ / İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ

İşyeri Ortam Ölçümleri; çalışma ortamındaki potansiyel soyut veya somut tehlikelerin yetkili kişilerce profesyonel ekipmanlarla ölçümlenerek tespit edilen risklere karşı önlem almak için yapılan çalışmalardır.

Çalışma, işyeri ortamında bulunan çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü gürültü, titreşim, aydınlatma, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon gibi fiziksel; toz, gaz, buhar gibi kimyasal ve virüs, bakteri, mantar gibi biyolojik etkenlerin nicelik ve nitelik tayini yapılmasıdır.
İşyeri Ortam ölçümleri, sadece bakanlık denetimleri veya müfettiş yoklamalarından başarıyla geçmek için değil; çalışanlarımıza, zamanlarının büyük bir çoğunluğunu geçirdikleri çalışma ortamındaki riskleri ortadan kaldırıp sağlıklı, güvenli ve konforlu bir iş deneyimi sunmak için yapılmalıdır.

 

 

•  İş yeri ortamı gürültü ölçümleri
•  Kişisel gürültü maruziyeti ölçümleri
•  İş yeri ortamı solunabilir toz konsantrasyonu ölçümleri
•  İş yeri ortamı toplam toz konsantrasyonu ölçümleri
•  Kişisel solunabilir toz konsantrasyonu ölçümleri
•  Kişisel toplam toz konsantrasyonu ölçümleri
•  İşyeri ortamı solunabilir aerosol konsantrasyonu ölçümleri
•  Kişisel tüm vücut titreşimi ölçümleri
•  Kişisel el-kol titreşimi ölçümleri
•  Termal konfor ölçümleri
•  Aydınlatma ölçümleri
•  Kişisel mineral yağ konsantrasyonu (metal işleme sıvıları) ölçüm ve analizleri
•  İşyeri ortamı mineral yağ konsantrasyonu (metal işleme sıvıları) ölçüm ve analizleri
•  Renk karşılaştırma metodu ile toksik gaz ve buhar konsantrasyonu ölçümleri
•  Havadaki süspansiyon halde bulunan madde tayini
•  İşyeri ortamı formaldehit konsantrasyonu ölçümleri ve analizleri
•  Kişisel formaldehit konsantrasyonu ölçümleri ve analizleri
•  İşyeri ortamı amonyak konsantrasyonu ölçümleri ve analizleri
•  Kişisel amonyak konsantrasyonu ölçümleri ve analizleri
•  Havadaki oksijen konsantrasyonu ölçümleri
•  İşyeri ortamı alkali tozların konsantrasyonu ölçümleri ve analizleri
•  Kişisel alkali tozların konsantrasyonu ölçümleri ve analizleri
•  İşyeri ortamı silis konsantrasyonu ölçümleri ve analizleri
•  Kişisel silis konsantrasyonu ölçümleri ve analizleri
•  İşyeri ortamı ağır metal konsantrasyonu ölçümleri ve analizleri
•  Kişisel ağır metal konsantrasyonu ölçümleri ve analizleri
•  İşyeri ortamı uçucu organik bileşiklerin ölçümleri ve analizleri
•  Kişisel uçucu organik bileşik konsantrasyonu ölçümleri ve analizleri
•  Manyetik alan ölçümleri

“Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” nin EK-1 ve EK-2’sinde bulunan tesisler ile yapılması planlanan izne tabi tesisler için oluşması muhtemel yada oluşan gürültü seviyelerinin belirlenmesi için Akustik Ölçümleri nin ve Gürültü Haritaları nın yaptırılması “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” gereğince yasal zorunluluktur.
İzne tabi olmayan tesisler ile eğlence işyerlerinin şikayet, yeni ruhsat alımı, ruhsat yenileme ya da canlı müzik izni alma sürecinde meydana getirdikleri gürültü seviyelerinin değerlendirilmesi amacı ile Çevresel Gürültü Ölçümleri ni yaptırması “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” gereğince yasal zorunluluktur.
Çevresel Gürültü Ölçümü Akustik Modelleme ve Raporlamaları


• Çevresel gürültü ölçümü
• Akustik gürültü ölçümü
• Akustik gürültü modelleme
• Akustik raporu hazırlanması
• Deniz araçlarından kaynaklanan gürültü ölçümleri
• Trafik ve iş makinelerinden kaynaklanan gürültü ölçümleri
• Demiryolları ve havayollarından kaynaklanan gürültü ölçümleri

 

 

Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin amacı;

Çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzur ve sükûnunun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak ve kademeli olarak uygulamaya konulmak üzere;


Değerlendirme yöntemleri kullanılarak çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin, hazırlanacak gürültü haritaları, akustik rapor ve çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu ile belirlenmesi, çevresel gürültü ve etkileri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi, gürültü haritaları, akustik rapor ve çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu sonuçları esas alınarak;


Özellikle çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin insan sağlığı üzerinde zararlı etkilere sebep olabileceği ve çevresel gürültü kalitesini korumanın gerekli olduğu yerlerde, gürültüyü önleme ve azaltmaya yönelik eylem planlarının hazırlanması ve bu planların uygulanması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

ÇEVRESEL TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ VE RAPORLAMALARI

• Çevresel titreşim ölçümü
• Madencilik-hava şoku ve yer titreşim ölçümü
• Mekanik titreşim ve şok ölçümleri
• Binalarda, makine ve teçhizatlardan kaynaklı titreşimin belirlenmesi
• Gürültü izni kapsamında titreşim ölçüm ve akustik raporu
• Hidroelektrik santrallerinde makine titreşimi ölçümleri
• Tesis içi titreşim ölçümleri ve haritalanması

 

YAPILARDA ÇEVRESEL TİTREŞİM KRİTERLERİ

Çeşitli titreşim kaynaklarının sebep olacağı çevresel titreşimin kontrol altına alınmasına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Maden ve taş ocakları ile benzeri faaliyette bulunulan alanlardaki patlatmaların çevredeki çok hassas ve hassas kullanımlarda oluşturduğu zemin titreşim seviyesi Ek-VII’ de yer alan Tablo-6’da verilen sınır değerleri aşamaz.

b) İnşaatlarda kazık çakma gibi titreşim oluşturacak uygulamalar ile ağır inşaat makinelerinin sebep olacağı titreşimlerin çevrelerindeki çok hassas ve hassas kullanımlarda oluşturacağı titreşim seviyesi Ek-VII’ de yer alan Tablo-7’de verilen sınır değerleri aşamaz.

c) Konut ve ofis olarak kullanılan binalarda, elektrik motoru, pompa, fan gibi makine ve teçhizatın sebep olacağı titreşimler Ek-VII’ de yer alan Tablo-8 de verilen sınır değerleri aşamaz. Bu değerlerin üzerinde titreşim oluşturan makine ve teçhizat için, başta titreşim yalıtımı olmak üzere gerekli teknik tedbirler alınarak, binada ölçülen titreşimler sınır değerlerin altına indirilir. Çok hassas ve hassas kullanımların yakınında bulunan demir yolu ve kara yolu ulaşım araçları ile işletme ve tesislerin çok hassas ve hassas kullanımlarda yaratacağı titreşimler için de bu sınır değerler kullanılır.

 

ÇEVRESEL TİTREŞİM SEVİYESİ İÇİN DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ


Maden ve taş ocakları ile benzeri alanlarda patlama nedeniyle oluşacak çevresel titreşimler ve inşaatlarda kazık çakma ve benzeri titreşim yaratacak operasyonlar ile ağır inşaat makinelerinin neden olacağı titreşimler; en yakın çok hassas kullanımların dışında zeminde ve üç yönde yapılır. Bunlardan en yüksek olanı alınır.

 


Titreşimler tepe değeri olarak ölçülür. Konut ve ofis olarak kullanılan binalarda, makine ve teçhizatın (elektrik motoru, pompa, fan ve benzeri) neden olacağı titreşimler ile çok hassas kullanımların yakınında bulunan demir yolu ve kara yolu ulaşım araçları ile sanayi tesislerinin çok hassas kullanımlarda yaratacağı titreşimler; Titreşimin en fazla olduğu odada ve noktada üç yönde yapılır ve en yüksek değer esas alınır. Titreşimler rms değeri olarak ölçülür.

Biz Sizi Arayalım