• Adres: Sakarya Mah. 1895 Sok. Liya Marin Sitesi 1
    A-B Apart. Dış Kapı No:9/CA - İskenderun/HATAY

  • Telefon: +90 (326) 613 24 69
    info@byzgrup.com.tr

Danışmanlık

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMLERİ

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17’nci maddesine ve 15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin in 5’inci maddesine göre; işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitimler özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.
Ülkemizde en çok ölümlü iş kazası inşaat sektöründe meydana gelmektedir. Bu ölümlü iş kazalarının birçoğu da yüksekten düşme şeklinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle yüksekte çalışanların bu konuda özel olarak eğitilmesi gerekir.

15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre, yüksekte çalışanlara oluşabilecek riskler ve bunlardan kaçınma yolları ile güvenli çalışma yöntemleri konularında uygulamalı eğitim verilmesi zorunludur.

Bu doğrultuda, uzman ve konularında deneyimli BEYAZ AKADEMİ eğitmenleri tarafından, ilgili yönetmelik hükümlerine uygun ve firmanıza özel olarak, aşağıdaki konu başlıklarını içeren eğitim programı hazırlanmakta ve çalışanlar teorik ve uygulamalı olarak eğitim verilmektedir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ
• Yükseklik ile ilgili tanımlar, yüksekte çalışmanın kuralları
• Düşmeye neden olan faktörler
• Düşmenin nedenleri ve süresi
• Yüksekte çalışmada oluşabilecek riskler
• Yüksekte çalışmada risklerden korunma yöntemleri
• Toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruma yöntemleri
• Tehlikeli ve güvensiz durumlar, alınması gereken önlemler
• Ankrajlar, merdivenler, korkuluklar, kalıp sistemleri, iskeleler
• Sağlık ve güvenlik işaretleri
• Yüksekte çalışmada kullanılacak teknik malzeme ve kişisel koruyucular
• Uygulama

EĞİTİMİN KİŞİYE KAZANDIRDIKLARI
• Yüksekte çalışmanın tanımını ve çeşitlerini bilir.
• Yüksekte çalışma ortamlarının nereler olduğunu bilir.
• Yükseklik bilincini ve güvenlik önlemlerini bilir.
• Yüksekte çalışmalarda kullanılan kişisel koruyucu donanımları (baret, gözlük, eldiven, emniyet ayakkabısı, bot, çizme vs.) bilir.
• Yüksekte çalışma ekipmanlarını (merdiven, iskele, vinç, platform vs.) bilir.
• Yüksekte çalışmada kullanılan ekipmanları (emniyet kemeri, güvenlik ağları, şok emiciler, armut ve D karabina, vs.) bilir.
• Yüksekte çalışma ekipmanlarının kullanma prensiplerini bilir. Yükseğe güvenle ulaşma yöntemlerini bilir.
• Yüksekte çalışma ile ilgili kanun, yönetmelik ve tüzükleri bilir.
• İskelelerin kurulması ve iskeleler ile çalışma, konularını bilir.
• Korkuluklar, çatılar ve çatılarda çalışma konularını bilir.
• Mobil yükselebilen platformları bilir.
• Kaldırma ekipmanlarını bilir.
• Merdivenlerde çalışma tekniklerini bilir.
• Emniyet şeritleri ile işaretleme yöntemlerini bilir.
• Ankraj noktalarını ve ankrajların nerelerde kullanılması gerektiğini bilir.
• Tehlikeli ve güvensiz durumları bilir.
• Güvenli ortam oluşturmayı bilir.
• Düşme faktörü ve yüksekte çalışmanın risklerinden korunma yöntemlerini bilir.
Yüksekte çalışma eğitim Industrial Rope Access Trade Association (IRATA) sertifikalı eğitmenlerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Eğitime katılan çalışanlara, 15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak “Eğitim Katılım Belgesi” düzenlenmektedir.

 

Biz Sizi Arayalım